Personvernerklæring

Personvernerklæring

MERK: Hver gang du besøker nettstedet som eies av Databehandleren samtykker du i vilkårene og betingelsene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Les den nøye og bli kjent med den.

Hvis du ikke samtykker til vilkårene nedenfor bør du ikke besøke siden, ikke bruke innholdet og / eller tjenestene våre og ikke gi oss personlige opplysninger.

Personer under 16 år kan ikke gi noen personlig informasjon gjennom nettstedet. Hvis du er en person under 16 år må du innhente samtykke fra foreldre eller andre foresatte før du sender inn personlig informasjon

Generelle bestemmelser:

Aksjeselskapet “Altas Norge AS”, ligger på Elgtrekket 2, 1820 Spydeberg, Norge (heretter “Altas Norge”, “Databehandler” eller “Vi”). Vi vil at du skal vite hvordan vi bruker informasjonen og hvordan du kan beholde personvernet i samarbeid med oss.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi bruker dem, hvilke valg vi tilbyr, inkludert hvordan vi får tilgang til og oppdaterer slike data.

Databehandlerens forutsetninger:

Altas Norge AS

Adresse: Elgtrekket 2, 1820 Spydeberg, Norge
Tlf.: +4795099001
E-post: salg@altasnorge.no
Person ansvarlig for datasikkerheten: Kenneth Henriksen, tlf. +4741855001, e-post: kenneth@altasnorge.no

Personvernet er viktig for Altas Norge så ta deg derfor tid til å bli kjent med personvernerklæringen og hvis du har spørsmål kan du kontakte de ovenfor gitte kontaktene.

Vi bekrefter at informasjonen på Databehandlerens nettsted blir samlet inn i samsvar med gjeldende juridiske krav fra Den europeiske union, Republikken Litauen og instruksjonene fra kontrollerende myndigheter. Alle rimelige tekniske og administrative tiltak blir tatt av oss for å beskytte den innsamlede informasjonen om nettstedets besøkende mot tap, uautorisert bruk og / eller endring.

Betegnelsene som brukes i erklæringen forstås som definert i den generelle databeskyttelsesforordningen nr. 2016/679.

Til hvilket formål samler vi inn og behandler informasjon om personopplysningene dine?

Vi sørger for at informasjon relatert til en fysisk person, direkte eller indirekte, ved bruk som personen kan bestemme (heretter “personopplysninger”) bare brukes til legitime formål og kun etter at vi er helt sikre på at du har gitt samtykke til bruk av slike personopplysninger for de formålene vi setter opp, eller med et annet juridisk grunnlag for behandling av personopplysningene (for eksempel når vi inngår en kontrakt med deg og gir juridiske myndigheter informasjon på grunnlag av lovbestemmelser osv.). Dataene behandles i samsvar med kravene i den generelle databeskyttelsesforordningen (heretter kalt “GDPR”), loven om juridisk beskyttelse av personopplysninger fra Republikken Litauen, samt andre juridiske lover og hovedprinsippene for databehandling, spesielt dataminimering og andre krav spesifisert ved juridiske lover.

Vi samler inn informasjon for å kunne fungere effektivt og for å tilby de tjenester som best passer til behovene dine, for samarbeidsformål og for prosjekter implementert av Altas Norge AS for å starte eller fortsette de pågående aktivitetene. Personopplysninger behandles også ved samtykke eller etter egen innsending med det formål å sende inn tilbud om å bli medlem av teamet vårt (jobbtilbud og andre former for samarbeid), gjennom tredjeparter eller våre egne valg. Vi bruker også personopplysninger for å informere om aktiviteter eller nyheter, til kommunikasjonsformål, reklame gjennom sosiale nettverksplattformer, søkemotorer eller andre annonseringsplattformer og tilordning av annonser til målgruppen.

Hvordan mottar vi personopplysningene?

Vi samler inn personopplysningene direkte på flere måter, for eksempel når du gir oss personopplysninger, e-postadresse, telefonnummer, registrerer deg på nettstedene våre, bruker appene våre, kjøper tjenestene våre, sender inn forespørsler, sender inn CV eller følgebrev eller kommuniserer på sosiale nettsider (f.eks. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram).

Vi kan også motta personopplysninger fra andre kilder, inkludert kommersielle datakilder som offentlige databaser og andre databaser, samt gjennom informasjon fra tredjeparter. Hvis du ikke ønsker at personopplysningene skal gis til oss fra andre kilder må du oppgi preferansene til de relevante kildene.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og bruker?

Informasjonen vi samler inn kan i utgangspunktet deles inn i følgende datakategorier:

 • Informasjonen du gir oss. Nøkkeldetaljer, inkludert fornavn, etternavn, kontakttelefonnummer og e-postadresse. Informasjon innhentet under samtykke og definert på det tidspunktet samtykket ble gitt: fødselsdato, stillingstittel, arbeidsgiveradresse, Skype-brukernavn eller andre kommunikasjonskanaler;
 • Brukernavn, e-postinnlegg, posisjon og all annen informasjon du samtykker til å dele på tredjeparts nettsteder (f.eks. på sosiale medier der “Altas Norge AS” har sine egne offisielle og offentlige kontoer, for eksempel når du klikker “Liker” på Facebook );
 • Informasjon om nettleseren du bruker når du besøker nettstedene våre, IP-adresse og enhetsadressen og de besøkte linkene på nettsiden. Ved å poste et nyhetsbrev kan vi samle inn statistikk om handlinger med meldingen, for eksempel om en e-post ble åpnet eller linker klikket på.

Vi bruker informasjonskapsler, dvs. små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobilenheten når du besøker nettstedet vårt slik at nettstedet kan «huske” handlinger og valg, («informasjonskapsler») og lignende teknologier for å forbedre produktene og opplevelsen på nettstedene våre ved å samle inn informasjon om måten du bruker nettstedene på. Noen av informasjonskapslene som brukes er viktige for nettstedets funksjoner, for eksempel for å gi sikker innlogging; Vi bruker også informasjonskapsler når vi analyserer bruken av nettstedet (slik at vi kan evaluere og forbedre ytelsen).

Informasjonskapsler som brukes på nettsidene våre:

Viktige og analytiske

Navn på informasjonskapselBeskrivelse / formål for brukOpprettelsestidspunktGyldighetsperiodeData brukt
_wpml_browser_redirect_testTesting av informasjonskapselfunksjonen og virkemåten. Opprettet av WPML Multilanguage plugin-utviklere.Inngang til nettsideØktRegnskap bruker IP-adresser og unike ID-er. Regnskapsresultatet er statistisk.
_icl_visitor_lang_jsLagrer det omdirigerte språket

Opprettet av WPML Multilanguage plugin-utviklere.

Inngang til nettsideØktRegnskap bruker IP-adresser og unike ID-er. Regnskapsresultatet er statistisk.
_ga

_gid

 Brukes til å samle inn statistisk informasjon om nettstedstrafikk. De resulterende dataene brukes til å generere rapporter og til å gjøre siden bedre.Inngang til nettside 2 år
24 timer
Regnskap bruker IP-adresser og unike ID-er. Regnskapsresultatet er statistisk. Fakturering skjer gjennom Google Analytics.
_gatBrukes for å redusere antall forespørslerInngang til nettsideEtt minuttRegnskap bruker IP-adresser og unike ID-er. Regnskapsresultatet er statistisk. Fakturering skjer gjennom Google Analytics.

 

Du kan administrere, kontrollere og / eller fjerne informasjonskapsler selv ved å bruke nettleserinnstillingene. Du kan slette alle informasjonskapsler som allerede finnes på enheten og du kan stille inn de fleste nettlesere til å forhindre at informasjonskapsler lagres på enheten. I så tilfellet kan det hende du må tilbakestille noen av alternativene hver gang du besøker et nettsted, og det kan hende at noen tjenester og funksjoner ikke fungerer.

Nettstedet vårt kan inneholde linker til andre personers, firmaets eller organisasjonens nettsteder. Vi gjør oppmerksom på at Datakontrolleren ikke er ansvarlig for innholdet på slike nettsider eller personvernprinsippene de bruker. Så hvis du klikker på en link fra Databehandlerens nettsted for å få tilgang til andre nettsteder bør du ta en titt på personvernreglene deres.

Vi samler ikke inn eller forvalter personlig identifiserbar informasjon fra personer som er yngre enn alderen angitt i normative lover som gir rett til å handle uavhengig. Vi respekterer rettighetene til disse personer og hvis det blir nødvendig å tilby tjenester til slike personer vil vi kreve et klart samtykke fra slike personers foreldre eller foresatte.

Nedenfor er instruksjoner om hvordan du kan administrere informasjonskapslene i forskjellige nettlesere:

Hvordan beskytter vi personopplysninger?

Vi bruker passende tekniske og organisatoriske virkemidler for å beskytte personopplysningene mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring eller uautorisert tilgang til personopplysningene.

Informasjonen som samles inn lagres for den tidsperioden loven krever og bare så lenge vi oppfyller målene vi har samlet de inn for eller mottatt personopplysningene for. Informasjonen som samles inn blir regelmessig gjennomgått og slettet hvis den blir unødvendig. Det er ingen begrensning for lagring av anonymiserte data, men vi oppbevarer dem bare så lenge det er nødvendig.

Vi kan dele informasjonen vi samler inn med de kompetente myndighetene slik loven krever. Informasjon kan gis til offentlige myndigheter eller relevante institusjoner. Informasjon gis også i tilfeller der det er grunn til å tro at personopplysninger ble sendt inn ulovlig.

Målet vårt er å sikre at informasjonen om klienten er korrekt og oppdatert. Vi oppfordrer derfor kunder til å informere oss om endringer i informasjonen som gis.

Behandling av personopplysninger ved videoovervåking

Type håndterte personopplysninger. Videoopptak. Videoovervåkningssystemene våre bruker ikke ansiktsgjenkjenning og / eller analyseteknologi og bildedataene er ikke gruppert eller profilert av et bestemt datasubjekt (person).

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. For å sikre beskyttelse av eiendom, liv og helse i selskapet utfører vi videoovervåking av våre ansatte og andre personer i våre lokaler på Elgtrekket 2, 1820 Spydeberg, Norge. Vi overvåker og sporer dataene (bildedataene) til besøkende på nettstedet vårt i videoovervåkingsfeltet på grunnlag av vår berettigede interesse, noe som er berettiget av målet beskrevet ovenfor.

Besøkende blir utstyrt med informasjonsetiketter med et videokamerasymbol og informasjonskontrolldetaljer som blir gitt før de kommer inn i det overvåkede området og / eller lokalene om eksisterende videoovervåkning. Besøkende henvises også til denne personvernerklæringen og implementerer dermed Databehandlerens plikt til å gjøre deg kjent med behandlingen av dataene.

Varighet av datahåndtering. Besøksdata (bildedata) samlet inn under videoovervåkning lagres i opptil 14 (fjorten) kalenderdager fra datoen for innhenting. Etter denne fristen blir videoene ødelagt på en trygg måte.

Hvem kan vi overføre (dele) personopplysningene dine med?

Vi kan overføre dataene til pålitelige tredjeparter:

 • for vellykket representasjon av selskapet for salg av selskapets tjenester / produkter;
 • hvis du har gitt samtykke til utlevering av personopplysninger;
 • rettshåndhevere og andre myndigheter hvis utlevering av personopplysningene kreves i henhold til lov, lovlig instruksjon fra myndigheter / embetsmann eller rettsavgjørelse.

Hvilke rettigheter har du?

Du har følgende rettigheter:

 • Å få se personopplysningene ved å be om en bekreftelse på at vi behandler personopplysningene og for å få en kopi av dataene eller for å gi informasjon;
 • Å be om at vi korrigerer personopplysningene og / eller stanser slik behandling av personopplysninger hvis du finner ut at dataene er uriktige, ufullstendige eller unøyaktige;
 • Å be om sletting av personopplysninger eller behandling av slike personopplysninger hvis dataene behandles ulovlig eller ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for når du ikke lenger ønsker å ha personopplysninger relatert til deg behandlet;
 • Å overføre personopplysninger (rett til overføring);
 • Å være uenig i behandlingen av personopplysningene når disse dataene blir behandlet eller ment å bli behandlet for direkte markedsføringsformål for ulovlige formål.

En gang i året blir informasjon om personopplysninger avgitt gratis. Forespørselen kan sendes inn viae-post eller registrert postadresse til selskapets hovedkontor. Hvis du blir bedt om å gi slik informasjon mer enn en gang i året kan ikke gebyret for innsending av denne informasjonen overstige kostnadene for å gi slik informasjon. Vi vil informere deg om betalingskravet på forhånd før du svarer på svaret eller forespørselen.

Hvordan få vite om endringer i denne personvernerklæringen?

Om nødvendig kan vi endre denne personvernerklæringen ved å legge ut oppdatert informasjon på nettstedet vårt og gjennom andre kommunikasjonskanaler. Vi ber deg gå inn på dette avsnittet fra tid til annen og bli kjent med den gjeldende versjonen av personvernerklæringen før du bruker nettkanalene våre.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Henvendelser om informasjon om behandlede data kan sendes til salg@altasnorge.no samt andre kontakter som er nevnt over. Vi vil forsøke å gi et svar så raskt som mulig, men senest innen en måned etter mottak av forespørselen, med mindre det kreves ytterligere tid på grunn av omfanget av spørsmålet. Hvis slik ekstra tid er nødvendig vil vi informere deg umiddelbart og oppgi årsaken til slikt behov for ekstra tid.